View on GitHub

HTML-a-CSS-1

Pozicování

CSS Position Property

Credit for Geronimo Morisot Morla

Vlastnost position

Position: static

Position: relative

Position: absolute

Vzájemné překrývání prvků

Position: fixed

Position: sticky