View on GitHub

HTML-a-CSS-1

Responzivní design

Fixní layout

Fluidní layout

Adaptivní layout

Responzivní layout

Mobile first

Media queries / breakpointy

Media queries / breakpointy

Nejpoužívanější queries

Cvičení 1

Cvičení 2

Cvičení 3

Cvičení 4