logo Czechitas HTML a CSS 2

Custom properties

Někdy označované i jako CSS proměnné/variables. Slouží k pojmenování hodnot. Typicky se hodí například pro hodnoty často se opakující, barvy, velikosti nadpisů.

Selektor :root

Chová se jako selektor html, ale s větší specificitou.

:root {
display: none;
}

Kód výše skryje veškerý obsah.

Nastavení custom property

Název musí začínat na --, dvě znaménka minus.

:root {
--hlavni-barva: #2d2e83;
}

Použití hodnoty

Název obalíme do funkce var().

header {
background-color: var(--hlavni-barva);
color: #ffffff;
}

a {
color: var(--hlavni-barva);
}

Úkol na teď

Postupuj podle zadání na github.com/…/Cviceni-Custom-properties.

Pro vypracování si budeš muset k sobě stáhnout soubory index.html, moje-styly.css a zakladni-styly.css. Pokud pracuješ s GitHubem prvně nebo neznáš funkci Fork, stáhni soubory jako ZIP zde: odkaz ke stažení.

Pokud fork znáš, nemusíš zip stahovat a repozitář si stačí forknout.