logo Czechitas HTML a CSS 2

Netlify deploy

Alternativa GitHub pages. Také se umí zdarma propojit s repozitáři na GitHubu a vystavovat je jako veřejné stránky.

Pro pokročilé funkce je nutné se registrovat na app.netlify.com ideálně přes GitHub tlačítko, aby další provázání s GitHubem bylo co nejjednodušší.

Netlify při vystavování nové verze může pouštět npm příkazy a tím vytvořit například složku dist. To se hodí u projektů postavených pomocí Eleventy.

Napojení prvního repozitáře

Předpokládejme, že máme na GitHubu veřejný repozitář se zdrojovými kódy webu postaveného na Eleventy. Tento web chceme zpřístupnit běžným uživatelům internetu, pro které musíme vytvořit distribuční složku a nahrát ji na nějaký hosting.

Úprava domény

Netlify automaticky pro každý projekt vybírá náhodnou adresu končící na .netlify.app. Text před první tečkou je možné změnit v sekci Domain settings > Options > Edit site name.

Netlify domain settings

Netlify edit site name

Pro provázání s vlastní koupenou doménou pak slouží tlačítko Add custom domain.

Úkol na teď