logo Czechitas HTML a CSS 2

Npm a SASS

Opakování

Vývojový režim

Pokud děláme ve zdrojových souborech hodně změn za sebou, můžeme si ušetřit práci a nepouštět npm run build ručně stále dokola. Balíček sass umí běžet i ve sledovacím režimu, kdy ho stačí jednou pustit a on udělá build s každou změnou.

Do scripts v package.json přidáme dev (development) zkratku s přepínačem --watch.

	"scripts": {
"build": "sass styly.scss styly.css",
"dev": "sass --watch styly.scss styly.css"
},

Spojování

Podobně jako v CSS i SASS umí spojovat více stylových souborů dohromady pomocí zápisu @import. Výhodou je, že výsledné sestavené styly jsou jen v souboru jednom a prohlížeč se tak nemusí dotazovat na každý dílek zvlášť a ztrácet tím čas. Importem je možné i zapojit externí knihovny jako je například Bootstrap, kterému se více dopodrobna věnuje samostatný kurz.

Úkol na teď

Postupuj podle zadání na github.com/…/Cviceni-SASS-Bootstrap.