logo Czechitas HTML a CSS 2

Příkaz npm

npm je program pro příkazovou řádku. Usnadňuje stahování balíčků z npmjs.com a jejich správu.

Instalace

S npm se pojí druhý program node, na kterém je npm postavené. Oba programy se instalují společně stažením a spuštěním příslušného instalačního souboru zde nodejs.org.

Zdali instalace dopadla úspěšně můžeš ověřit zadáním příkazu npm --version do příkazové řádky, případně node --version. Pokud jsi měla řádku otevřenou během instalace, bude ji možná potřeba zavřít a znovu otevřít, protože jinak se nedozví, že jsou k dispozici nové programy.

Založení nového projektu na npm

Spuštěním npm init se aktuální složka nastaví jako kořenová pro nový projekt, který bude využívat výhody npm. Vznikne zároveň soubor package.json s jeho konfigurací. Výsledek může vypadat třeba takto:

package.json

{
"name": "zkouska",
"version": "1.0.0",
"description": "",
"main": "index.js",
"scripts": {
"test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
},
"keywords": [],
"author": "",
"license": "ISC"
}

K package.json je vyhodné dovytvořit ještě soubor .gitignore a v něm zmínit složku /node_modules/. Gitgnore se postará o to, aby se /node_modules/ náhodou nedostala do gitu. Je to pomocná složka npm, kam si občas odkládá na git příliš objemná data, která není potřeba zálohovat.

.gitignore

/node_modules/

Instalace balíčků

Když teď máme npm, můžeme projekt rozšířit o závislosti zavoláním npm install nazev-balicku. Balíček se stáhne do /node_modules a zároveň o něm přibyde zmínka v package.json. V případě npm install fslightbox ho už tedy nemusíme ručně stahovat v ZIPu ze stránky s dokumentací.

Pokud pokračujeme na projektu, kde je package.json již vytvořený i se všemi závislostmi, stačí nám je jen doinstalovat samotným zavoláním npm install. Názvy jednotlivých balíčků se automaticky vyčtou z package.json. Toto je častý případ v situaci, kdy třeba klonujeme rozpracovaný projekt.