logo Czechitas HTML a CSS 2

Nunjucks podmínky

Pokud chceme na stránce vypsat kus HTML jen v případě, že platí nějaká podmínka, použijeme {% if %}.

{% if film.rokNatoceni == 2021 %}
<div>Film byl natočen letos</div>
{% endif %}

Dvojité rovná se == je zde záměrně. Stejně jako v jiných programovacích jazycích i zde plní roli porovnání. Samotné = slouží k přiřazení nové hodnoty.

Pokud chceme vypsat něco jiného v případě, že podmínka neplatí, doplníme zápis o větev {% else %}. Podmínku můžeme kombinovat i s filtry.

{% if filmy | length > 0 %}
<h2>Výpis filmů</h2>
<ul>
{% for film in filmy %}
<li>
{{ film.nazev }}
</li>
{% endfor %}
</ul>
{% else %}
<div>V kolekci není ani jedna položka.</div>
{% endif %}

Více ukázek použití je v dokumentaci.