logo Czechitas HTML a CSS 2

Rozložení článku

Celé zadání: github.com/…/Cviceni-CSS-grid-blog

Rozložení

.kontejner {
display: grid;
grid-template-columns: 1fr 4fr 2fr;
}
.polozka {
grid-column: 2;
}
.polozka-na-cely-radek {
grid-column: 1 / -1;
}

Specificita

Některé CSS selektory jsou pro prohlížeč důležitější než jiné. Nehledí pak na jejich pořadí, ale důležitost.

Jakou barvu textu a pozadí bude div mít?

<div class="muj-text">Lorem ipsum</div>
div {
background-color: purple;
}
.muj-text {
color: red;
}
div {
background-color: yellow;
color: green;
}

Pozadí bude žluté. Vítězí poslední nastavená barva.

Text bude červený, protože selektor s třídou má větší specificitu než s názvem prvku.

Když už to jinak nejde !important

div {
color: red !important;
}

Zvyšuje důležitost aplikovaného stylu nad pravidla specificity. Běžně se stylování pomocí !important vyhýbáme, protože kód značně zesložiťuje. Díky tomu si zasloužilo i místo v CSS pekle 🔥.

Podklady