logo Czechitas HTML a CSS 2

Strukturování stylů

Větší projekty mohou mít stovky i tisíce řádků CSS. Pro větší přehlednost je lepší kód rozdělit do více souborů. Typicky po komponentách.

Styly

spolecne.css

:root {
--brand-color: #e6007e;
}
html {
box-sizing: border-box;
}
*,
*::before,
*::after
{
box-sizing: inherit;
}
body {
font-family: Helvetica, sans-serif;
background-color: #000000;
color: #ffffff;
}

hlavicka.css

.hlavicka {
min-height: 100px;
border-bottom: 1px solid;
}
.hlavicka__logo {
margin: 0 auto;
width: 200px;
color: var(--brand-color);
}
.hlavicka__navigace {
text-align: center;
}

tlacitko.css

.tlacitko {
border: 1px solid;
}
.tlacitko--uspech {
background-color: #04a006;
}

Propojení přes HTML

To celé pak spojíme dohromady pomocí HTML <link> tagu.

index.html

<head>
<link rel="stylesheet" href="spolecne.css" />
<link rel="stylesheet" href="hlavicka.css" />
<link rel="stylesheet" href="tlacitko.css" />
</head>

Prohlížeč může začít stahovat všechny styly po načtení index.html hned, ale linky na jednotlivé komponenty musíme zopakovat několikrát s každou další podstránkou.

Nebo propojení přes CSS

Nebo přes @import v CSS.

vse.css

@import 'spolecne.css';
@import 'hlavicka.css';
@import 'tlacitko.css';

index.html

<head>
<link rel="stylesheet" href="vse.css" />
</head>

Prohlížeč stáhne index.html. V něm se dozví, že potřebuje vse.css. Teprve po stažení vse.css bude vědět, že potřebuje další soubory. Na takovém postupném vodopádu se trochu zdrží.

Dobrovolný úkol na doma

Postupuj podle zadání na github.com/…/Cviceni-BEM-a-strukturovani.