logo Czechitas HTML a CSS 2

Úvod do Eleventy

Eleventy je generátor statických webů. Oficiální dokumentaci najdete zde 11ty.dev.

Nunjucks

Nadstavba HTML umožňující mimo jiné dělit HTML do více souborů.

Struktura kódu

Do složky src (source) dáváme zdrojové soubory. Ty píšeme hlavně tak, aby byly čitelné pro nás, pro vývojáře. Eleventy je přeloží a optimalizuje pro prohlížeče do složky dist, kterou můžeme dále nahrát na nějaký webhosting, například na Netlify Drop.

Obsah složky dist (distributable) nikdy neupravujeme ručně. Eleventy by totiž mohlo naše změny smazat.

Jak strukturovat projekt si ukážeme na následujícím cvičení.

Úkol na teď

Postupuj podle zadání na github.com/…/Cviceni-Eleventy-struktura.