logo Czechitas HTML a CSS 2

Vyhodnocení domácího úkolu: Šachy

Podmínkou pro udělení certifikátu na konci kurzu je odevzdání všech povinných domácích úkolů.

Hlavní cíle při volbě řešení

Poměr stran

Pozadí

Možné přístupy