logo Czechitas HTML a CSS 2

Změna git historie

Úprava posledního commitu

git commit --amend
git push --force

Přidá změny do posledního commitu.

Mění historii. Pokud byl poslední commit už pushnutý, je potřeba pushnout znovu s přepínačem --force.

Revert

git revert abc123
git push

Vytvoří nový commit s opačnými změnami.

Místo abc123 přijde hash commitu, který vypadá přibližně takto: 5b8a5485ae61f0ac998ee709222e6d90268ef394. Dá se zjistit například z historie na GitHubu. Může být i zkrácený.

Nemění historii. Všechny commity zůstanou zachované.

Návrat ke staršímu commitu

⚠ Zahodí novější změny.

git reset --hard abc123
git push --force

Rebase

Užitečné například pro hromadné úpravy několika commitů naráz.

git rebase --interactive HEAD~5
git push --force

Spustí úpravu poslední pěti commitů. Číslo za vlnkou můžeme upravit podle potřeby.

Běheme rebase můžeme například měnit zprávy commitů, zahodi některé commity nebo je sloučit.