logo Czechitas HTML a CSS

Bootstrap a JavaScript

Volitelnou součástí Bootstrapu je i JavaScriptová nadstavba, která přidává do frameworku další funkce. Tyto funkce se většinou týkají interakce s uživatelem, například přepínací galerie, rozbalovací menu na užších obrazovkách, modální okna.

Napojení

Kromě CSS souboru Bootstrapu z předchozí kapitoly je třeba přidat i JavaScriptový soubor. Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je přidat odkaz na něj na konec těla HTML dokumentu. To uděláte takto:

<body>
<!-- … -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>

U některých komponent je potřeba správně nastavit atributy začínající na data-bs-*. Například u tlačítka pro otevření modalu je nutné dodat, který modal se má otevřít, aby prohlížeč věděl, i když jich je na stránce více.

Cvičení