logo Czechitas HTML a CSS

Formuláře

Prvek <input>

<input />

Atribut type specifikuje, jaký typ dat se má uživatel vyplnit. Například text, email, password, number, date, color, range, file, checkbox, radio, hidden, search, tel, url, time, month, week. Výchozí je text.

<input type="number" />
<input type="date" />
<input type="checkbox" />Prvek <label>

<label>Zadejte váš e-mail: <input type="email" /></label>

Prvek <button>

Tlačítko pro odeslání/uložení vyplněných dat.

<button>Odeslat</button>

Prvek <form>

Obalující prvek pro všechny prvky formuláře, aby bylo jasné, které prvky patří dohromady, když je na stránce třeba formulářů více. Atribut name na prvku <input> pak říká, pod jakým názvem se data vyplněná uživatelem objeví po odeslání v adresním řádku.

<form>
<label>E-mail: <input type="email" name="email" /></label>
<label>Heslo: <input type="password" name="heslo" /></label>
<button>Přihlásit se</button>
</form>

Atribut action

Adresa, kam se odesílají data. Například https://just-countdown.eu/run + ?seconds=300 nebo https://intro.czechitas-podklady.cz/slide.html + ?title=HTML+a+CSS&meta1=Lekce+10.

<form action="https://just-countdown.eu/run">
<label>Počet sekund: <input type="number" name="seconds" /></label>
<button>Spustit odpočet</button>
</form>

Pro pokročilé

Cvičení

Postupuj podle zadání na github.com/…/cviceni-vyhledavac.