logo Czechitas HTML a CSS

Pokročilejší Git

Dva počítače

Pokud jste v gitu přihlášeni na více zařízeních, můžou se vám hodit následující příkazy pro stahování a nahrávání změn. Zejména užitečný bude git pull.

Z počítače na server

git push

Ze serveru na počítač

git clone …
git pull

Dva kodéři

Funguje velmi podobně jako v případě dvou počítačů. Jen je potřeba na GitHubu udělit v nastavení repozitáře, v záložce Collaborators and teams oprávnění druhému člověku, aby mohl také přispívat/pushovat. Repozitář s kódem však vlastní jen první autor.

Návrat ke starší verzi

Reset

git reset --hard 7240e13ebddfb57aaceaab4a1a5043a0e3303177

Kód výše je velmi nebezpečný a může vás připravit i o změny, které chcete zachovat. Posledním parametrem je identifikátor commitu, ke kterému se chcete vrátit. Často se kombinuje s příkazem git push --force, pokud chcete změny smazat i na serveru, GitHubu.

Revert

git revert 7240e13ebddfb57aaceaab4a1a5043a0e3303177

Vytvoří nový commit, který zruší změny z vybraného commitu. Tím se zachová historie změn a můžete se k nim kdykoliv vrátit.

Ruční překopírování

Když je nejhůře, můžete si ručně překopírovat soubory z minulé verze třeba z GitHubu. Tento postup je sice pracný, ale kolikrát nejjistější.

Graf historie commitů

Rozšíření Git Graph