logo Czechitas HTML a CSS

Přechody

CSS přechody umožňují plynulé změny vlastností prvku, například barvy, velikosti nebo pozice. Přechody se provádí pomocí CSS vlastnosti transition. Přechody se provádí mezi dvěma stavy prvku, například při najetí myši nebo změně třídy.

.sipka {
transition: transform 1s;
}
.sipka:hover {
transform: rotate(180deg);
}

hover transition

Podvlastnosti

Vlastnost transition sdružuje několik podvlastností podobně jako třeba vlastnost border nebo padding.

Pro pokročilé

Přechod na vše

Pomocí all lze aplikovat přechody na všechny vlastnosti s trváním 0,3 sekundy.

.prvek {
transition: all 0.3s;
}

⚠️ Může viditelně zpomalit vykreslování přechodu, což nemusí vypadat pěkně. Vývojář se také vystavuje riziku, že omylem zanimuje i nějakou vlastnost nechtěně a kód se hůře zpětně čte, protože není tak jasný záměr kódu.

Pokud chcete přechodem animovat více vlastností, typicky třeba barvu textu a pozadí zároveň, tak může použít výčet.

.prvek {
transition-property: color, background-color;
transition-duration: 0.3s;
}

Cvičení